คณะกรรมการมูลนิธินิคม  จันทรวิทุร


 1. นายธีระ          ศรีธรรมรักษ์                       ประธานคณะกรรมการ
 2. นายฐาปบุตร     ชมเสวี                            รองประธานคณะกรรมการ
 3. นายประพัฒน์   โพธิวรคุณ                          รองประธานกรรมการ
 4. นายพร           อุดมพงษ์                           กรรมการ
 5. นางอัมพร        จุณณานนท์                       กรรมการ
 6. นายนิค           จันทรวิทุร                         กรรมการ
 7. นางนุชรีย์        เลิศดำริห์การ                      กรรมการ
 8. นางบุญราศรี     บุรพธานินทร์                      กรรมการ
 9. นายนล           จันทรวิทุร                         กรรมการ (เสียชีวิต)
 10. นายโกวิทย์      บุรพธานินทร์                      กรรมการ
 11. นายสุวิทย์       ระวิวงศ์                             กรรมการ
 12. นายบุญเทียน   ค้ำชู                                 กรรมการ
 13. นางวิภา          ดาวมณี                             กรรมการ
 14. นายชินชัย       ชี้เจริญ                             กรรมการ
 15. นายพงศักดิ์     เปล่งแสง                           กรรมการ
 16. นายเทิดภูมิ      ใจดี                                 กรรมการ
 17. นายศักดินา      ฉัตรกุล ณ อยุธยา                 กรรมการ
 18. นายสมบัติ       เบญจศิริมงคล                     กรรมการ
 19. นายโชคชัย      สุทธาเวศ                          กรรมการและเลขาธิการ          อ่าน 1604 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 คณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการบริหาร มูลนิธินิคม จันทรวิทุร
 คณะกรรมการมูลนิธินิคม จันทรวิทุร

 
 
 
   รำลึก...ชีวิตการงาน ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร 
   บรรณานุกรมผลงาน 
   อาจารย์ป๋วยกับจริยะธรรมในการพัฒนา 
   รำลึกถึงปรีดี และการปฎิวัติที่แท้จริง 
    อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ กับงานแรงงานของประเทศไทย  
   อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ กับงานแรงงานของประเทศไทย 
   อาจารย์ป๋วย ผู้ใหญ่ที่มีน้ำใจต่อผู้ใช้แรงงาน 
   อาจารย์ผู้สร้างระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชน 
   ระดมกำลังสติปัญญาช่วยแก้ปัญหารัฐวิสาหกิจ 
   ภาระความรับผิดชอบ ความถูกต้องของคณะกรรมการค่าจ้าง 
   ญี่ปุ่นในยุค เครื่องจักรและหุ่นยนต์ 
ดูทั้งหมด >>
 
 
 
 
หน้าหลัก | ข่าวสารและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ | นโยบาย | คณะกรรมการ | รูปภาพ | สมุดเยี่ยมชม | ติดต่อมูลนิธิ
Copyright 2009 www.nikonfoundation.org All rights reserved.
ข้อมูลภายใต้การดูแลของ มูลนิธินิคมจันทรวิทุร   Tel : 081-6134792   E-mail : octnet74@gmail.com