บทความหนังสืมพิมพ์มติชนรายวัน
(12 ตุลาคม 2527)
นิคม จันทรวิทุร
กรรมการค่าจ้าง-ภารกิจที่ยังไม่เสร็จ
          ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา เรื่องค่าจ้างขั้นต่ำเป็นข่าวใหญ่อยู่หลายสัปดาห์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2527 คณะกรรมการการค่าจ้างก็ได้มีการประชุมนัดสุดท้ายและมีมติให้ตีรึงค่าจ้างไปอีก 3 เดือน

          คณะกรรมการค่าจ้างคงจะทราบชัดแจ้งในการพิจารณาค่าจ้างปีนี้ว่ากรรมการฝ่ายลูกจ้าง มีเหตุมีผลและพร้อมที่จะรับฟังความเห็นที่อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล

          ผู้เขียนดีใจที่คณะกรรมการได้ตัดสนใจที่จะมีการประชุมกันเป็นประจำ ความจริงแล้วการประชุมกันเป็นประจำควรจะถือเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดของคณะกรรมการชุดนี้ อย่างไรก็ดีผู้เขียนมีข้อสังเกตเกี่ยวกับหัวข้อของการหารือที่คณะกรรมการได้ให้สัมภาษณ์ไปโดยเฉพาะจะกำหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุนนายจ้างและลูกจ้างเพื่อทดแทนในบางเรื่องให้เกิดความยุติธรรมที่สุด เช่น การประกันสังคม ตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย และฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

          แม้เรื่องราวเหล่านี้จะมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับปัญหาค่าจ้างขั้นต่ำ แต่เป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยนโยบายระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น กรมประชาสงเคราะห์ กรมแรงงานเละคณะกรรมการปฏิรูประเบียบข้าราชการ กำลังพิจารณากันอู่ ผู้เขียนจึงใคร่เสนอว่า เนื่องจากคณะกรรมการมีเวลาเหลืออยู่ไม่มากนักน่าจะหลีกเลี่ยงทำงานซึ่งมีหน่วยงานอื่นทำอยู่แล้ว ใช้เวลาในช่วง 3 เดือนทั้งหมดพิจารณางานในหน้าที่ของตนโดยตรงจะเป็นประโยชน์กว่า งานที่สำคัญที่รอคอยการพิจารณาของคณะการคือ

          ประการแรก ในการพิจารณากำหนดค่าจ้างขั้นต่ำครั้งนี้ คณะกรรมการได้ได้เน้นเรื่องดัชนีค่าครองชีพซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่คณะกรรมการส่วนใหญ่ตัดสินใจไม่ให้มีการปรับอัตราค่าจ้างสำหรับปี 2527

          เป็นการถูกต้องที่ดัชนีค่าครองชีพในช่วงปีที่ผ่านมานั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนัก แต่มีปัจจัยใกล้เคียงและต่อเนื่องกับค่าครองชีพอีกอย่างหนึ่งคือ มาตรฐานการครองชีพซึ่งจากรายงานของคณะกรรมการไม่ได้กล่าวถึงเลย ผู้เขียนเห็นว่าประเด็นเรื่องมาตรฐานการครองชีพนั้นเป็นเรื่องที่ควรจะให้ความสนใจเท่ากับดัชนีค่าครองชีพ มาตรฐานการครองชีพหมายถึงการกำหนดความต้องการของมนุษย์เกี่ยวกับเรื่องอาหารเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและความจำเป็นอื่นๆซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่โภชนาการและนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยต่างๆเหล่านี้จำเป็นจะต้องมีอย่างไรจึงจะช่วยให้บุคคลหนึ่งสามารถที่จะมีกำลังกาย จิตใจ ความตั้งใจที่จะทำงานให้เป็นผลดี

          มาตรฐานดังกล่าวได้มีการกำหนดเป็นครั้งแรกปี 25217 โดยคณะกรรมการค่าจ้างชุด อาจารย์ป่วย อึ้งภากรณ์ เป็นประธาน เนื่องจากมาตรฐานการครองชีพได้กำหนดเป็นเวลา 10 ปีแล้ว สมควรที่จะได้มีการทบทวนกันใหม่โดยคำนึงถึงความจำเป็น ความต้องการของบุคลในปัจจุบัน และความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองในช่วงที่ผ่านมาด้วย

          ประการที่สอง ประเด็นของการขัดแย้งในการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำคราวนี้อีกประเด็นหนึ่งอยู่ที่ความห่วงใยของคณะกรรมการต่อนายจ้างและประสงค์จะลดภาระของนายจ้าง

          รายงานที่เก็บออกมาไม่ได้ให้ข้อเท็จจริงมากนัก เพียงแต่กล่าวถึงนายจ้างบางส่วนที่ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึงไม่ใช่ปัจจัยที่จะต้องพิจารณาตามกฎหมาย เพราะเป็นเคนละเรื่องกับความสามารถของนายจ้างที่จะจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำ

          อย่างไรก็ดี เมื่อคณะกรรมการยกมาเป็นเหตุผล ก็น่าจะกล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวข้องด้วย เช่น ค่าแรงเป็นส่วนเท่าใดของต้นทุนการผลิตและการปรับค่าจ้างขั้นต่ำในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานั้นได้ต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างไร โดยเฉพาธอย่างยิ่งกำไรของนายจ้างในอุตสาหกรรมต่างๆเป็นอย่างไร

          โดยสรุปผู้เขียนเห็นว่าเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการค่าจ้างจะต้องได้ข้อเท็จจริงข้างบนให้เป็นที่ชัดแจ้ง ทั้งนี้เพื่อให้การตัดสินใจครั้งต่อไปของคณะกรรมการค่าจ้างได้เป็นที่ยอมรับจากฝ่ายลูกจ้างและประชาชนทั่วไปได้อย่างดี ยิ่งกว่านั้นกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำก็ได้กล่าวไว้อย่างชัดแจ้งว่า “ให้คณะกรรมการวางข้อกำหนดในการศึกษาและพิจารณาแนวทางที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิงมาตรฐานเกี่ยวกับอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และปัจจัยอันจำเป็นในการครองชีพ” ประการสุดท้าย ในตอนต้นปีหน้าคณะกรรมการก็น่าจะเสนอรายงานเกี่ยวกับภาวะค่าจาง แนวโน้มของค่าจ้าง พร้อมทั้งข้อเสนอแนะว่าจะสมควรดำเนินการอย่างไรกับค่าจ้างขั้นต่ำปี 2528


อ่าน 1131 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting 
 
 
   รำลึก...ชีวิตการงาน ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร 
   บรรณานุกรมผลงาน 
   รำลึกถึงปรีดี และการปฎิวัติที่แท้จริง  
   อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ กับงานแรงงานของประเทศไทย  
    อาจารย์ป๋วย ผู้ใหญ่ที่มีน้ำใจต่อผู้ใช้แรงงาน  
    อาจารย์ผู้สร้างระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชน  
    ระดมกำลังสติปัญญาช่วยแก้ปัญหารัฐวิสาหกิจ 
    ภาระความรับผิดชอบ ความถูกต้องของคณะกรรมการค่าจ้าง  
   กรรมการค่าจ้าง-ภารกิจที่ยังไม่เสร็จ 
    ญี่ปุ่นในยุค เครื่องจักรและหุ่นยนต์  
   คำพิพากษาประวัติศาสตร์ 
ดูทั้งหมด >>
 
 
 
 
หน้าหลัก | ข่าวสารและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ | นโยบาย | คณะกรรมการ | รูปภาพ | สมุดเยี่ยมชม | ติดต่อมูลนิธิ
Copyright 2009 www.nikonfoundation.org All rights reserved.
ข้อมูลภายใต้การดูแลของ มูลนิธินิคมจันทรวิทุร   Tel : 081-6134792   E-mail : octnet74@gmail.com