บทความหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
(24 มีนาคม 2527)
นิคม จันทรวิทุร
ระดมกำลังสติปัญญาช่วยแก้ปัญหารัฐวิสาหกิจ
          ข้อความข้างต้นคือพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 18 มีนาคม 2527 ซึ่งเกี่ยวกับทางราชการจะจัดให้มีการประชุมพิจารณาเรื่องรัฐวิสาหกิจที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่ 30 มีนาคมศกนี้ ผู้เขียนใคร่ที่จะมีส่วนแสดงความคิดเห็นบางประการ เพื่อสนองตอบเจตนาดีของรัฐบาลโดยเฉพาะในการเตรียมการครั้งนี้

          ข่าวหนังสือพิมพ์มติชนแจ้งว่ารัฐบาลจะได้เชิญปลัดกระทรวง ประธานกรรมการ ผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาคเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน เป็นจำนวนร้อยเพื่อให้ข้อคิดเห็น ข่าวดังกล่าวไม่ได้พูดถึงผู้แทนพนักงานและคนงานรัฐวิสาหกิจ ผู้เขียนเข้าใจว่าข่าวคงจะตกหล่นไปและมั่นใจว่าทางราชการคงจะได้เชิญผู้แทนพนักงาน และคนงานบางส่วนด้วย เพราะบุคคลเหล่านี้สามารถให้ข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ได้บ้าง โดยเฉพาะปัญหาต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาเอง

          เกี่ยวกับการจัดโปรแกรมซึ่งทราบว่ามีเพียงครึ่งวัน ผู้จัดคงจะให้โอกาสผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีจำนวนมากได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างทั่วถึง ปัญหาหลักและปัญหาใหญ่ของรัฐวิสาหกิจก็เป็นที่รู้ ๆ กัน และมีการประชุมกันหลายครั้งแล้ว ฉะนั้นพิธีการบรรยายหรือให้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ควรจะใช้เวลาเพียงเล็กน้อย โดยเหลือเวลาสำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมจะไดแสดงทรรศนะและบอกเล่าถึงความลึกซึ่งของปัญหาให้มาก ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทางราชการควรจะได้รับฟังจากการประชุมคราวนี้

          หนังสือพิมพ์มติชนรายงานว่า การประชุมครั้งนี้มุ่งให้เป็นการอภิปรายครั้งใหญ่ โดยมีจุดประสงค์ให้ทุกฝ่ายระดมกำลัง สติปัญญาช่วยกันแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจให้ได้ผลอย่างจริงจัง ผู้เขียนหวังว่า ปัญหาสำคัญอันหนึ่งก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องการโอนหรือขายรัฐวิสาหกิจให้แก่เอกชน เพราะเรื่องนี้ประชาชนได้ให้ความสนใจมาก ทั้งพนักงานและคนงานรัฐวิสาหกิจบางส่วนก็แสดงความห่วงใยอยู่ จากการประชุมคราวนี้ก็เป็นที่หวังว่าประชาชนจะได้ทราบรายละเอียดพอสมควรว่าจะมีการขายหรือโอนรัฐวิสาหกิจรายไหน เงื่อนไขต่างๆ เป็นอย่างไร ทางราชการได้ผลประโยชน์หรือการขาดผลประโยชน์อย่างไร

          ขณะเดียวกันประชาชน โดยเฉพาะพนักงานและคนงานรัฐวิสาหกิจที่ถูกโอนกิจการ หรือขายกิจการก็ย่อมปรารถนาที่จะทราบปัญหาที่จะเกิดแก่ตัวพวกเขา

          คนงานและพนักงานรัฐวิสาหกิจก็เช่นเดียวกับข้าราชการ และลูกจ้างของเอกชนย่อมจะต้องคิดถึงงานที่เขามีอยู่และทำอยู่ เมื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องตัวเจ้าของและฝ่ายบริหาร เขาย่อมนนึกถึงสภาพการจ้างงานใหม่ เขาย่อมนึกถึงสภาพการจ้างงานใหม่ เขาย่อมอยากทราบว่าการเปลี่ยนแปลงฝ่ายบริหารจะกระทบกระเทือนความมั่นคงในการทำงานอย่างใดหรือไม่ อายุงานที่มีอยู่จะมีผลอย่างไร

          หากมีการกระทบกระเทือนทางราชการมีแนวทางจะดำเนินการอย่างไร

          เช่นเดียวกับวิสาหกิจเอกชนที่รับโอนกิจการมาทำก็ย่อมมีสิทธิที่จะปรับปรุงการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ในการนี้อาจจะต้องมีการปลดโยกย้าย เปลี่ยนแปลงตัวบุคคลและสภาพการทำงานตามสมควร

          ข้อเท็จจริงต่าง ๆ เหล่านี้ก็ชอบที่จะได้พิจารณากันล่วงหน้า กล่าวโดยสรุปทางราชการควรพร้อมที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบแทนที่จะปล่อยให้เรื่องเงียบแล้วมาแก้ปัญหา เมื่อมีการเรียกร้องกันภายหลัง

          ผู้เขียนเช่นเดียวกับประชาชนอีกมากสนับสนุนรัฐบาลปัจจุบันในการเร่งรัดปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ แต่ก็ใคร่เห็นทางราชการได้พิจารณาปัญหาต่างๆ อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ โดยเฉพาะการตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่จะกระทบกระเทือนถึงสภาพความเป็นอยู่และอนาคตของผู้เกี่ยวข้อง การกระทำดังกล่าวนอกจากจะช่วยให้การแก้ปัญหาได้เป็นไปด้วยดีแล้ว ยังจะได้รับการสนับสนุนจากพนักงาน คนงาน และประชาชนอย่างทั่วถึง


อ่าน 1007 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting 
 
 
   รำลึก...ชีวิตการงาน ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร 
   บรรณานุกรมผลงาน 
   รำลึกถึงปรีดี และการปฎิวัติที่แท้จริง  
   อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ กับงานแรงงานของประเทศไทย  
    อาจารย์ป๋วย ผู้ใหญ่ที่มีน้ำใจต่อผู้ใช้แรงงาน  
    อาจารย์ผู้สร้างระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชน  
    ระดมกำลังสติปัญญาช่วยแก้ปัญหารัฐวิสาหกิจ 
    ภาระความรับผิดชอบ ความถูกต้องของคณะกรรมการค่าจ้าง  
   กรรมการค่าจ้าง-ภารกิจที่ยังไม่เสร็จ 
    ญี่ปุ่นในยุค เครื่องจักรและหุ่นยนต์  
   คำพิพากษาประวัติศาสตร์ 
ดูทั้งหมด >>
 
 
 
 
หน้าหลัก | ข่าวสารและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ | นโยบาย | คณะกรรมการ | รูปภาพ | สมุดเยี่ยมชม | ติดต่อมูลนิธิ
Copyright 2009 www.nikonfoundation.org All rights reserved.
ข้อมูลภายใต้การดูแลของ มูลนิธินิคมจันทรวิทุร   Tel : 081-6134792   E-mail : octnet74@gmail.com