วัตถุประสงค์การจัดตั้ง มูลนิธินิคม จันทรวิทุร


  1. เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาแรงงาน สิทธิมนุษยชน สวัสดิการสังคมและสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตที่ดี และการสร้างความเป็นธรรมในสังคม ตลอดจนแก้ปัญหาในสังคม

  2. ริเริ่มและเสนอแนะการพัฒนานโยบายและกฎหมายแห่งรัฐ

  3. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความร่วมมือให้เกิดความก้าวหน้าและการพัฒนาการวิจัย การศึกษาและกิจกรรมวิชาการ

  4. ส่งเสริมให้บุคคลและองค์การทั้งในประเทศและต่างประเทศกระทำคุณงามความดีแก่ประชาชนและสังคมและให้รางวัลเงินทุนและประกาศเกียรติคุณ

  5. สนับสนุนให้บุคคล องค์การ และเครือข่ายต่างๆทางสังคม ได้รับการพีชัฒนาให้สามารถกระทำหน้าที่เพื่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม

  6. ให้ทุนการศึกษาและรางวัลวิจัยสนับสนุน และประสานความร่วมมือในการจัดตั้งสถาบันหรือหน่วยงาน เพื่อการศึกษาวิจัย ฝึกอบรมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรและบุคคลต่างๆ

  7. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

  8. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

อ่าน 2469 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 
 
 
   รำลึก...ชีวิตการงาน ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร 
   บรรณานุกรมผลงาน 
   อาจารย์ป๋วยกับจริยะธรรมในการพัฒนา 
   รำลึกถึงปรีดี และการปฎิวัติที่แท้จริง 
    อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ กับงานแรงงานของประเทศไทย  
   อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ กับงานแรงงานของประเทศไทย 
   อาจารย์ป๋วย ผู้ใหญ่ที่มีน้ำใจต่อผู้ใช้แรงงาน 
   อาจารย์ผู้สร้างระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชน 
   ระดมกำลังสติปัญญาช่วยแก้ปัญหารัฐวิสาหกิจ 
   ภาระความรับผิดชอบ ความถูกต้องของคณะกรรมการค่าจ้าง 
   ญี่ปุ่นในยุค เครื่องจักรและหุ่นยนต์ 
ดูทั้งหมด >>
 
 
 
 
หน้าหลัก | ข่าวสารและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ | นโยบาย | คณะกรรมการ | รูปภาพ | สมุดเยี่ยมชม | ติดต่อมูลนิธิ
Copyright 2009 www.nikonfoundation.org All rights reserved.
ข้อมูลภายใต้การดูแลของ มูลนิธินิคมจันทรวิทุร   Tel : 081-6134792   E-mail : octnet74@gmail.com